Барилгын политехник коллежийн захиргаанд ДЭЗЭРЭТ олон улсын энэрлийн байгууллага хамтран ажиллах хүсэлт гаргасны дагуу Англи хэлний ярианы хичээлийг 2022 оны 02 сарын 16 өдрөөс эхлэн тус сургуулийн багш, ажилчид, суралцагчдад зааж эхэллээ. Мэргэжлийн боловсрол олгох түвшний 1, 2-р ангиудын суралцагчид өглөө, өдрийн ээлжид тус бүр 25-30 суралцагчтай анги, мөн багш, ажилчдын 2 анги бүрдүүлэн хичээллүүлж байна.Ярианы хичээлийг АНУ -д ярианы англи хэлний багшийн курс төгссөн, сайн дурын америк багш Eve Burgess, Lauran Kunz нар зохион явуулж байгаа бөгөөд суралцагчдынхаа Англи хэлний ярианы чадварыг сайжруулах чин хүсэл эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлж байгаа юм. Суралцагчид Англи хэлний ярианы чадвараа дээшлүүлэхээс гадна багш ажилчид бие биеэсээ суралцсан, багш нар гадаад багшаас заах арга зүйн туршлага хуримтлуулсан үр өгөөжтэй сургалт болж байна. Англи хэлээр өртөөлөн мэдлэг, чадвар, хандлагаараа олон улсын жишигт нийцсэн бүтээн байгуулалтын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх эрхэм зорилгоо цаг үргэлж биелүүлж байхын ерөөл дэвшүүлье.

0 0 votes
Article Rating