Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
БАРИЛГЫН МЭРГЭЖЛИЙН ТЭНХИМИЙН  
2013-2014  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН  АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 

Зохион явагдах ажил 

Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах
1 Чадамжинд суурилсан сургалт, үнэлгээний тогтолцоог анхан шатны болон техникчийн ангийн сургалтанд нэвтрүүлнэ. Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
2 Багш нарын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг баталж,хичээлийн хөтөлбөр стандарт хэрэгжилтэнд хяналт тавих  Багш нар   1 сард Тэнхимийн эрхлэгч 
3 Чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг туршиж хэрэгжүүлэх Өрөг, Бетон арматур, Засал чимэглэл, Мужаан  жилд Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ, сургалтын алба 
4 Мультимедиа хичээлээр  багш нарын дунд сургалт явуулах  Бүх багш  1 сард Тэнхимийн эрхлэгч Багш Б. Ууганбилэг, Ш. Ариунбаяр 
5 "Багшийн ёс " сэдэвт лекц семинар зохион явуулах  Багш нар 1 сард  
6 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын сурах бичгийг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх журмын дагуу багш нарын гарын авлага, ном сурах бичиг хэвлүүлэн сургалтанд ашиглах  Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч , САЗЗ 
7 Мэдээллийн технологийн өнөөгийн хөгжлийн талаар болон е- сургалтын талаар нийт багш нарт мэдлэг олгох сургалт семинар зохион байгуулна.  Багш нар 1 сард Тэнхимийн эрхлэгч  Мэдээлэл технологийн ажилтан 
8 Сургалтын дадлагын үзүүлэх хичээлийг нийгмийн түншлэлийн хамт зохион явуулах  Мэргэжлийн багш нар  2 сард  Тэнхимийн эрхлэгч 
9 Багш солилцоогоор багш явуулж туршлага судлах  Мужаан засал  2 сард  Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ, сургалтын алба 
10 Шинээр баригдаж байгаа сендвичен барилгын 1,2 давхарын ариун цэврийн өрөөний плита  хана таазны засвар, 1 давхарын өрөөг тасалж өрлөг өрөх, шавардалага хийх, оо-ны өрөөний өрлөг хана шаланд плита наах 2 давхарын шаланд паркет шахах зэрэг ажлуудыг сургалтын дадлагаар хийнэ.  Мэргэжлийн багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
11 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарт хамрагдах  Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
12 Е- хичээлийн бэлтгэл хангаж мэргэжил бүрээр электрон файл бэлтгэх. Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
13 Хот дүүргийн олимпиад, уралдаан тэмээнд оролцох  Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
14 Мэргэжлийн түвшний шаардлагад нийцүүлэн суралцагчдын мэдлэг, дадал, чадварыг үнэлэх тестийн санг шинэчилнэ.    Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч 
15 "Сургалтын чадамж" аянг багш нарын дунд зохион явуулна.  Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ, сургалтын алба 
16 "Шилдэг хэрэглэгдэхүүнтэй багш" шалгаруулна .  Багш нар  3 сард  Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ, сургалтын алба 
17 Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох журмын дагуу шинээр мэргэжлийн зэрэг авах, зэргээ баталгаажуулах багш нарын материалыг бүрдүүлж, холбогдох газарт хүргүүлнэ.  Багш нар    Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ
18 Нээлттэй хичээлийн сарын аян зохион явуулах  Багш нар  3 сард  Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ
19 Кабинет, лаборатори, дадлагын газрын аттестачлал  Багш нар  4 сард  Тэнхимийн эрхлэгч 
20 ЧСС-ыг нэвтрүүлэх зорилгоор нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах аянг нийт багш нарын дунд зохион явуулна.  Багш нар  4 сард  Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ, сургалтын алба 
21 Оюутны эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал зохион байгуулна.  Багш нар  4 сард  Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ
22 Төгсөгчдийг  ажлын байртай холбосон талаар тандах судалгааг авч нэгтгэн шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  Багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч, НТА
23 АУБ нар болон залуу багш нарт сургалтын болон анги даалт, бусад бичиг баримт хөтлөлтийн талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх  Шинэ багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч, САЗЗ
24 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар мэргэжлийн багш нарт сургалт явуулж, шалгалт авах  Мэргэжлийн багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч, ХХ-ажилчин 
25 Багш сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, үзэсгэлэнд оролцох  Мэргэжлийн багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч
26 Хамтран ажилладаг аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулна.  Мэргэжлийн багш нар  жилд Тэнхимийн эрхлэгч
27 Анхан шатны ангид суралцаж багаа бүх суралцагчдыг хамруулсан "Бидний мэргэжил-Бидний бахархал" сэдэвт уламжлалт ур чадварын уралдааныг зохион байгуулна.       
28 Нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэлний хичээлүүдээр сонгон хичээллэх  Нийгэм, англи хэлний багш нар  II улиралд  Тэнхимийн эрхлэгч. 
29 Багш нарын хичээлд сууж сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгөх.  Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч САЗЗ
30 Сургуулийн усан оргилуурыг засаж шинээр плита байгалын чулуу нааж засварлах  Л. Сүнжидмаа, Н. Туул  5 сард  Тэнхимийн эрхлэгч. 
31 Сургуулийн урд үзүүрийн  талбайд явган зам тавьж зүлэгжүүлж эмблем, лого, сандал хийж байрлуулж тохижуулах  Л. Сүнжидмаа, Н. Туул, О. Алтанчимэг  5 сард  Тэнхимийн эрхлэгч. 
32 Байрны үүдний талбайд явган зам тавьж зүлэгжүүлж хогийн сав, сандал хийж байрлуулж тохижуулах  Л. Сүнжидмаа, Ц. Баттуяа   5 сард  Тэнхимийн эрхлэгч. 
33 Хогийн цэгийг  шинэчлэн янзалж бетонон шалтай төмөр торон хаалттай хог хаях хог ачих хаалгатай болгон засварлах  Захиргаа санхүүгийн алба                                Б. Ууганбилэг,Д. Доржмаа,  5сард  Тэнхимийн эрхлэгч. 

 

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn