Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
2014.01.24 17:31

Харилцах данс: "Төв төрийн сан" банк

                          Дансны дугаар 900037012

2012-03-12 12:38:32.0

Оюутны кодын зааврыг та бүхэнд хүргэж байна. Манай сургуулийн оюутан бүр нь кодлогдсон байх ба энэ код нь дахин давтагдахгүй шинж чанартай байхаас гадна оюутныг суралцаж байх хугацаанд хүчинтэй байна.

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn