Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид

Хамтын гэрээг ажил олгогчийг төлөөлж захирал ........................................., ажиллагчдыг төлөөлж ҮЭ-ийн хороон дарга........................  нар байгуулав. Гэрээ нь  2008 оны 09 сарын 1–нээс  2010 оны 09 сарын 1 -нийг  хүртэл  мөрдөгдөнө. Хамтын гэрээг захиргааны дэргэдэх зөвлөл, хамт олны хурлаар хэлэлцэв.

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn