Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
2014.04.21

 “Дээд боловсролын тухай” болон бусад холбогдох хуулиуд, хуульчилсан актуудыг үндэслэн нэг талаас ажил олгогчийг төлөөлж ШУТИС-ийн Улаанбаатар хот дахь Политехник коллежийн Захиргаа, нөгөө талаас ажиллагсдыг төлөөлж ШУТИС-ийн Улаанбаатар хот дахь Политехник коллежийн  ҮЭ-ийн хороо харилцан тохиролцож энэхүү хамтын гэрээг (цаашид гэрээ гэнэ) байгуулав. 

2014.06.06

Барилгын Политехник Коллежийн Захиргаа, нөгөө талаас ажиллагсдыг төлөөлж Шинжлэх ухаан Политехникийн коллеж ҮЭ-ийн хороо харилцан тохиролцож энэхүү хамтын гэрээг (цаашид гэрээ гэнэ) байгуулав. Гэрээг хамт олны хурлаар хэлэлцэв.

1.2 Гэрээ нь ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй ...

2018.07.05

2018 оны 06 сарын 28-ны өдрийн "Хамтын гэрээ байгуулах" ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлав.

/2018.07.02-ны өдөр БГД-ын Хуулийн хэлтэст шалгуулж, бүртгүүлэв/

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn