Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
2014.06.06

ус ҮЭ-ийн хороо МБШУ-ны ҮЭХ-ны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, гишүүдийнхээ өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх,  ашиг сонирхолыг хамгаалах, хөдөлмөрийн нөхцөл,  ажиллах орчин бүрдүүлэх, цалин хөлс нэмэгдүүлэхэд  гол зорилтоо чиглүүлэн ажиллаа

2015.05.27

ҮЭХ-ны санхүүгийн тайланг PDF хэлбэрээр хүргэж байна.

/2014 оны 01 сараас хойших хугацааны тайлан/

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn